Start Uppåt

            SIGTUNAVILLABESIKTNING.SE
                       
Lars sid's fastighetsservice

 Start

 

Lars Sid underkonsult
i det välrenommerade
besiktningsföretaget em
inenta

 

 

 

Överlåtelsebesiktning. Jordabalkbesiktning. Teknisk besiktning. Det finns många olika varianter och många olika benämningar på besiktningar. Det finns dock bara en Eminentamodell.

I Eminentamodellen frågar vi oss:
Vad är viktigt för våra kunder?

Eminenta har tagit fram en egen besiktningsmodell för köp och/eller försäljning av fastigheter. Modellen bygger på samlad erfarenhet från några av de ledande företagen inom värderings, besiktnings- och skadeutredningsbranschen. Basen är 20 års erfarenhet från de olika verksamhetsområdena samt lika lång erfarenhet från rättsutredningar, där vi anlitas av domstolar som sakkunniga i olika tvistemål. Genom åren har vi ständigt utvecklat modellen med hjälp av våra kunder; köpare, säljare, mäklare, advokater, banker etc. Vi kommer även att inleda samarbete med andra besiktningsföretag runt om landet för att vår modell ytterligare ska kunna utvecklas.

Grundfilosofin är att ta fram en beskrivning av fastigheten, utifrån den information våra kunder behöver för att kunna bedöma husets skick i förhållande till priset. Eminenta-modellen innehåller alla delar som branschorganisationen kräver och som rättsväsendet förväntar sig - samt mycket mer därtill. Vårt besiktningsinnehåll, kontrollsystem och vårt sätt att redovisa byggnaderna är mer omfattande samtidigt som det också är tydligare. Vår uppfattning är att ju mer man tar reda på inför köpet/försäljningen och ju mer man förstår och vet desto tryggare blir man.

I Eminenta-modellen ingår en generell beskrivning av hur huset är byggt och de erfarenheter som vi har från olika tidsperioder och metoder. Vi dokumenterar inte bara fel och brister utan redovisar även de goda sidorna, därmed fås en bättre bild av huset. Detta underlättar för alla olika parter i fastighetsaffären och minskar riskerna för framtida problem, felslagna förväntningar, "tjafs" och begränsar dessutom risken för rättsliga tvister mellan köpare och säljare.

Vi har utfört åtskilliga besiktningar enligt Eminenta-modellen och fått mycket beröm för att utlåtandena innehåller så mycket information. Information som såväl säljare som köpare och mäklare har stor nytta av. Även banker rekommenderar vårt sätt att arbeta.

Eminentamodellen är:
• I grund och botten är det en besiktning med samma omfattning som den s k SBR-mallen/modellen.
• En lättförståelig dokumentation av byggnaden och vad man kan förvänta sig av byggnader av denna ålder och konstruktionstyp.
• Innehåller kommentarer och riskbedömning samt rekommendationer avseende installationer såsom el, värme, vatten och avlopp, ventilation, radon, asbest, eldstäder med mera.
• Ger åldersbedömningar avseende konstruktioner och installationer för att skapa tydligare gränser mellan köpare och säljares ansvar (nästan som en underhållsplan).
• Är en tydligare beskrivning som ger ökad trygghet för samtliga inblandade parter.

 

Lars Sid underkonsult
i det välrenommerade
besiktningsföretaget em
inenta

Boka mig direkt på 070-492 94 42 i hela Mälardalen!

Läs mer om eminenta på www.eminenta.se

 

Skicka e-post till webb@sigtunavillabesiktning.se med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Copyright © 2005 Lars Sid Fastighetsservice